Foto på campus Engelska parken

Kontakt

Historisk-filosofiska fakulteten bedriver undervisning och forskning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Historisk-filosofiska fakulteten

Dekanus: Prof. Kerstin Rydbeck, tel. 471 7978
Prodekanus: Prof. Anders Ekström, tel. 471 1575

Utbildningsledare: Anna Sofia Hedberg, tel. 018-471 69 82, Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79
Fakultetshandläggare: Elsa Bådagård, tel. 018-471 17 24

Kansli: Se 3.11.1

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: histfil@histfilfak.uu.se