Högre seminariet: Konstvetenskap – Anna Orrghen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Meddelas, troligen på Zoom
  • Föreläsare: Anna Orrghen, univ. lektor, konstvetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Konstvetenskapliga institutionen / Högre seminariet
  • Kontaktperson: Britt-Inger Johansson
  • Seminarium

Anna Orrghen lägger fram en artikel för diskussion.