Högre seminariet: Meryem Saadi/ Britt-Inger Johansson – Ansöka om forskningsetisk prövning

  • Datum: –15.00
  • Plats: Meddelas, troligen på Zoom
  • Föreläsare: Meryem Saadi/ Britt-Inger Johansson, Konstvetenskapliga inst.
  • Webbsida
  • Arrangör: Konstvetenskapliga institutionen / Högre seminariet
  • Kontaktperson: Britt-Inger Johansson
  • Seminarium

Gemensamt seminarium om hur att skriva en ansökan om forskningsetisk prövning.

Meryem Saadi/ Britt-Inger Johansson håller ett gemensamt seminarium om hur man gör en ansökan om forskningsetisk prövning eftersom det framöver kommer att vara obligatoriskt för alla projekt som hanterar personinformation. Vi kommer att inledningsvis berätta om våra erfarenheter, ni får tillgång till Meryems ansökan för påseende före seminariet liksom de blanketter och instruktioner som finns, sedan blir det workshop kring avhandlings-/forskningsprojekt där ni i smågrupper diskuterar hur ni potentiellt skulle lägga upp en egen ansökan.

Anmälan (via Kurt)