Högre seminariet: Abstract till peer review papers

  • Datum: –15.00
  • Plats: Meddelas, troligen på Zoom
  • Föreläsare: Frivilliga deltagare, Britt-inger Johansson, prof., seminarieledare.
  • Webbsida
  • Arrangör: Konstvetenskapliga institutionen / Högre seminariet
  • Kontaktperson: Britt-Inger Johansson
  • Seminarium

Möjlighet att lägga fram abstract för gemensam peer review för de som avser att skicka in förslag till paper/poster eller annan aktivitet antingen till NORDIK (deadline 10/9) eller EAHN (deadline 6/9).