Amalia Juneström, ABM

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Amalia Juneström
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

Amalia Juneström is presenting a draft for the fourth article of her PhD thesis. Juneström is a doctoral candidate at the Department of ALM.