(INSTÄLLT) Einar Duenger Bohn, University of Agder

  • Datum: –15.00
  • Plats: Lokal meddelas senare
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Einar Duenger Bohn, University of Agder: titel meddelas senare