Marit Ruge Bjærke, Universitetet i Bergen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Marit Ruge Bjærke, Universitetet i Bergen: ämne meddelas senare