Svante Lovén: ”Victorian science fiction and visual culture”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Sven Widmalm, Johan Svedjedal
  • Seminarium

Gemensamt högre seminarium för idé- och lärdomshistoria och litteraturvetenskap

Svante Lovén, Mittuniversitetet: ”Victorian science fiction and visual culture”


Underlag på engelska, presentation på svenska, diskussion på engelska och svenska