Doktorandvistelse utomlands

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Gemensamt högre seminarium för litteraturvetenskap och retorik

Frida Buhre, Karl Ekeman, Jules Kielmann och Louise Therkildsen berättar om sina erfarenheter av utlandsvistelser under doktorandutbildningen.

Ordf.: Williams