Viktor Moberger: "Normative Explanation for Non-Naturalists"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Viktor Moberger, Uppsala universitet: "Normative Explanation for Non-Naturalists”