Hedersdoktorer 2018

Öppen föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor 2018 Quentin Skinner: 
Thomas Hobbes: Picturing the State
2018-01-24 kl 10:15 – 12:00
Engelska parken Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C

Öppen föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor 2018 Ola Larsmo: 
En skrämmande lycka – Ett återbesök hos Erik Gustaf Geijer
2018-01-25 kl 10:15 – 12:00
Engelska parken Geijersalen, Eng6-1023