Högre seminariet: Mikael Ahlund – Samarbete med Museum Gustavianum

  • Date: –15:00
  • Location: Konststudiesalen, Universitetshuset, ing. på baksidan, Övre Slottsgatan
  • Lecturer: Museichef Mikael Ahlund, Museum Gustavianum
  • Website
  • Organiser: Konstvetenskapliga institutionen / Högre seminariet
  • Contact person: Britt-Inger Johansson
  • Seminarium

Museichef Mikael Ahlund, Museum Gustavianum samtal om ev. samarbete kring den nya basutställningen på museet.

Museichef Mikael Ahlund, Museum Gustavianum angående ev. samarbete med Konstvetenskapliga institutionen gällande den nya basutställningen som efter restaureringen kommer att finnas på MG. Institutionen har tidigare haft samarbete med Konstsamlingarna kring utställningskatalog och utställningstexter samt mindre forskningsarbeten. Vid medverkan går det för doktorander att tillgodoräkna sig 1,5 hp i Forskningskommunikation.

Anmälan (via Kurt)