Lorenzo Casini: "On Plato's Seventh Letter"

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken - Eng22-1005
  • Organiser: Department of Philosophy
  • Contact person: Pauliina Remes
  • Seminarium

The Higher Seminar in the History of Philosophy

Lorenzo Casini, Uppsala University, presents in English his Swedish article "Från ord till handling: Filosofi och politik i det platonska Sjunde brevet"