Historisk-filosofiska fakulteten

Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna

Titta på K:et här ovan. Det är ett så kallat ”word cloud” genererat av Donna Haraways numera klassiska artikel ”Situated knowledges” från 1988. Hur gör vi när vi genererar kunskap inom en akademisk kontext? Vilka normer är verksamma, och vilka premisser utgår vi från? Vad tar vi för givet som centrala delar av våra resonemang, och vad negligeras och osynliggörs? Och hur korresponderar dessa frågeställningar med sådana som rör makt, tolkningsföreträde och representation? Detta är vad Haraway diskuterar i sin artikel, och detta är även vad vi intresserar oss för inom denna forskningsnod.

Mer om forskningsnoden

Seminar about nation, colonialism and race in Nordic Literature

Heidi Grönstrand (PH.D., Department for Finnish language studies, Stockholm university) and Jenny Björklund (ass. prof., Centre for gender research, Uppsala university), both present one anthology each that they during 2015 edited and published about the Nordic literary canon in relation to nation, race, ethnicity, gender, sexuality and migration. 
 
Both books were published with Cambridge scholars publishing in 2015: 
 
Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia (ed. Ann-Sofie Lönngren, Heidi Grönstrand, Dag Heede, Anne Heith) (http://www.cambridgescholars.com/rethinking-national-literatures-and-the-literary-canon-in-scandinavia
 
New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society (ed. Jenny Björklund, Ursula Lindqvist) (http://www.cambridgescholars.com/new-dimensions-of-diversity-in-nordic-culture-and-society)

 When? March 16th at 15.15-17 (+ post-seminar, stay around and have a snack and a drink)

 Where? Eng 2-K1022, Thunbergsvägen 3P, Uppsala

How? This seminar is part of the regular seminar program at the Department of literature, Uppsala university. It is in English or Swedish, depending on the audience

 Everyone is much welcome!!

Öppet seminarium: Perspektiv på funktionalitet

Välkommen på öppet seminarium med Don Kulick och Christine Bylund 1 december

13.15-15.00
Spasticitet är motstånd - reflektioner om makt och avkolonisering i den funktionsfullkomliga akademin
Christine Bylund, doktorand, Umeå universitet

15.00-15.30
Fika

15.30-17.00
Samtal om sexualitet och funktionshinder

Don Kulick, professor i antropologi, Uppsala universitet

Tid: Torsdag 1 december, kl. 13.15-17.00
Plats: Karin Westman-Berg-rummet, Centrum för genusvetenskap

Ladda ner affisch för evenemanget

Open lecture: Sámi education at a breaking point – where are we headed?

Welcome to an open lecture with Dr. Hanna Outakoski

The Saami educational scene is evolving from within. Several Saami scholars are now investigating the position of the Saami perspective and indigenous knowledge in schools and in the curricula around Northern Scandinavia and Finland. This lecture will provide real life examples and a view upon the current issues that indicate an important breaking point in Saami education.   

The research node Science, Validation, Partial Perspectives: Knowledge Production Beyond the Norms invites to an open lecture with Dr. Hanna Outakoski, senior lecturer in North Sámi at the Department of Language Studies at Umeå University.

Time: Wednesday November 9th, 18-20 
Place: The Hugo Valentin Centre Room 2-1077, House 2, Thunbergsvägen 3H Engelska parken 

More about the lecture