Historisk-filosofiska fakulteten

Mediehistoria 1750-1850

Forskningsnoden “Mediehistoria 1750-1850” är ett samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet. Temat är mediehistoria i vid bemärkelse. Vårt mediebegrepp omfattar såväl textuella medier (handskrivna och tryckta) som visuella och auditiva medier liksom teater, opera, ritualer osv. Inom noden kommer vi att undersöka den mediala utvecklingen under 1700- och 1800-talen, med fokus på perioden 1750‒1850.

Ett av målen med noden är att skapa ett brett nätverk tvärvetenskapligt av studenter, doktorander och forskare som på olika sätt arbetar med mediehistoria och framväxten av offentligheter under perioden.

Verksamheten i noden kommer bland annat bestå av skrivarseminarier, där studenter och forskare kan lägga fram antingen mer färdiga texter eller alster av work in progress-karaktär och få synpunkter från såväl andra nodmedlemmar som externa läsare med särskilda kompetenser att bedöma de ventilerade texterna. Här kommer även att ingå föreläsningar med inbjudna gästföreläsare samt seminarier och workshops kring ämnen som ansökningsskrivande, akademisk engelska och populärvetenskapligt skrivande.

Masterstudenter intresserade av olika aspekter av mediehistoria är varmt välkomna att ta del av nodens verksamhet!