Cecilia Schwartz: "Svensk-italienska kulturförbindelser inom litteraturen"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Lokalen)

Cecilia Schwartz, docent i italienska, Stockholm universitet, om svensk-italienska kulturförbindelser inom litteraturen

Ordf.: Svedjedal