Emil Andersson – Slutseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Slutseminarium för Emil Andersson, Uppsala universitet. Opponent är Jörgen Ödalen, Uppsala universitet.