Historisk-filosofiska fakulteten

Samseminarium – Praktisk och teoretisk, UU och SU

Samseminarium – Praktisk och teoretisk filosofi, Uppsala universitet och Stockholms universitet