Historisk-filosofiska fakulteten

Niklas Forsberg: "Moral (Im)perfectionism"

Gästföreläsning – Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Niklas Forsberg, University of Pardubice: "Moral (Im)perfectionism"