Historisk-filosofiska fakulteten

Andrew Benjamin: "Dignity and Self-Making"

Gästföreläsning – Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Andrew Benjamin, Monash University: "Dignity and Self-Making; Giovanni Pico della Mirandola and Hannah Arendt"