Historisk-filosofiska fakulteten

Frits Gåvertsson: "Emersonian Perfectionism in John Williams’s Butcher’s Crossing"

Högre seminariet i estetik

Frits Gåvertsson, Lunds universitet: "Emersonian Perfectionism in John Williams’s Butcher’s Crossing"