Historisk-filosofiska fakulteten

Servaas van der Berg: "Appreciation and Non-Instrumental Motivation"

Högre seminariet i estetik

Servaas van der Berg, University British Columbia: "Appreciation and Non-Instrumental Motivation"