Historisk-filosofiska fakulteten

Elena Prats: avhandlingsplan

Högre seminariet i rättsfilosofi

Elena Prats, Uppsala universitet: presentation av preliminär avhandlingsplan