Historisk-filosofiska fakulteten

Jakob v. H. Holtermann: "A Sound Empirical Conception of Legal Validity"

Högre seminariet i rättsfilosofi och Högre seminariet i praktisk filosofi

Jakob v. H. Holtermann, Köpenhamns universitet: "A sound empirical conception of legal validity – revisiting Alf Ross’s legal realism in light of HLA. Hart’s mistaken critique"