Seminarium: Rasism, ojämlikhet och arbete i Sverige – aktuella perspektiv

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus Sydney Alrutz 13:026 Campus Blåsenhus, Uppsala
  • Föreläsare: Presentation av CEMFOR-rapport: Diskriminering av afrosvenskar inom arbetslivet, av Ylva Habel m.fl.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Irene Molina
  • Seminarium

Seminariet hålls i anslutning med antologisymposiet (O)jämlikhet på arbetsplatser 19-20 september, arrangerad av CEMFOR och redaktörerna för antologin.

Program
13.00-13.45 Presentation av CEMFOR-rapport Diskriminering av afrosvenskar inom arbetslivet, av Ylva Habel m.fl.
13.45-14.30 Tre kapitel ur antologin om (O)jämlikhet på arbetsplatser, red. Kristina Boréus och Anders Neergaard: Paula Mulinari, Malmö Universitet, "De bästa jag gjort är att föda barn, det andra är att strejka"; Rebecca Sellberg, Lunds universitet, "Vardagsrasism på sjukhuset"; Paulina de los Reyes, Stockholms universitet (ej bekräftat). 
14.30-15.00 paus/kaffe
15.00-16.00 Diskussion

Seminariet hålls i anslutning med antologisymposiet (O)jämlikhet på arbetsplatser 19-20 september, arrangerad av CEMFOR och redaktörerna för antologin.

Alla seminarier är öppna för forskare och studenter om inget annat uppges. Alla event följs av mingel/post-seminarium.