Historisk-filosofiska fakulteten

Studiebesök på Berwaldhallen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Berwaldhallen Dag Hammarskjölds v. 3, Stockholm
  • Föreläsare: Karin Adolfsson/Hanns Rodell
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Göran Persson
  • Seminarium

Studenterna på Kandidatprogrammet gör studiebesök på Berwaldhallen i Stockholm

Marknadschef Karin Adolfsson och programchef Hanns Rodell berättar om verksamheten, planeringsarbetet, uppdrag och repertoar samt relationen till Sveriges Radio. Det ges även tillfälle att lyssna till en repetition med Radiosymfonikerna. Observera att detta studiebesök endast är öppet för studenter på Kandidatprogrammet.