Historisk-filosofiska fakulteten

Seminarium för forskningsansökningar

  • Datum: 2017-10-26 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet, Litteraturvetenskap och Retorik

Samtliga forskare inom litteraturvetenskap eller retorik uppmanas att skriftligt eller muntligt ge en – förberedande eller längre hunnen – presentation av sin forskningsplan.

Intresse meddelas till seminarieledaren senast torsdagen den 12 oktober, ev. skriftlig presentation lämnas in den 19 oktober. Längre fram under terminen hålls ett andra seminarium för ansökningstexter i vardande.

Ordf: Pettersson