Historisk-filosofiska fakulteten

Gösta Grönroos: “The Concept of Virtue in Aristotle”

Högre seminariet i filosofins historia

Gösta Grönroos, Stockholms universitet: “The Concept of Virtue in Aristotle”