Historisk-filosofiska fakulteten

Lina Fridlund presenterar ur sitt avhandlingsarbete

  • Datum: 2017-11-14 kl 14:15 16:00
  • Plats: Engelska parken Inst. för ABM, 4-2007
  • Arrangör: Isto Huvila
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 0184713420
  • Seminarium

doktorandseminarium