Historisk-filosofiska fakulteten

Seminarium: Lars Berglund

  • Datum: 2017-11-21 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Lars Berglund, Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Rubrik för seminariet meddelas senare.