Historisk-filosofiska fakulteten

Sebastian Reyes Molina: ”On Legal Interpretation and Second-Order Proof Rules”

  • Datum: 2017-11-17 kl 11:15 13:00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Sebastian Reyes Molina,Uppsala universitet: ”On Legal Interpretation and Second-Order Proof Rules”