Historisk-filosofiska fakulteten

Margaretha Fahlgren och Anna Williams: "Mammahursomhelst. Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser"

  • Datum: 2017-12-01 kl 12:15 13:00
  • Plats: Meddelas senare
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Seminarium

Lunchseminarium - Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Margaretha Fahlgren, Litteraturvetenskapliga institutionen och Centrum för genusvetenskap och Anna Williams, Litteraturvetenskapliga institutionen, "Mammahursomhelst. Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser"

(Medtag egen lunch)