Historisk-filosofiska fakulteten

Sabine Sten: ”Hälsan förr i tiden”

  • Datum: 2017-11-07 kl 12:15 13:00
  • Plats: Meddelas senare
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Seminarium

Lunchseminarium - Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Sabine Sten, Institutionen för arkeologi och antik historia: ”Hälsan förr i tiden – ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arkeologi, osteologi och medicin”

(Medtag egen lunch)