Historisk-filosofiska fakulteten

Terminsuppstart

  • Datum: 22 augusti, kl. 12.00–16.00
  • Plats: Akademihotellet
  • Föreläsare: Lars Berglund
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Sammanträde

Personalen träffas för terminsupptaktsmöte.