Historisk-filosofiska fakulteten

Konstantin Andreev: ventilering av C-uppsats

  • Datum: 24 maj, kl. 13.00–14.45
  • Plats: Engelska parken - Eng2-0025
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

C- och M-seminariet i teoretisk filosofi

Konstantin Andreev ventilerar C-uppsatsen "Constraining agency in the name of agency: How can we know what not to want?

Opponent: Matthew Gibson