Historisk-filosofiska fakulteten

Bertil Karlmark: Hjalmar Öhrvall – fysiologen som inte lämnar någon oberörd

  • Datum: 04 juni, kl. 13.30–14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
  • Föreläsare: Bertil Karlmark
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Hjalmar Öhrvall (1851-1929) var Uppsalas andre professor i fysiologi. Hans livsgärningar lämnar ingen oberörd och spänner över såväl fysiologi, psykiatri, samhällslära, knopar (!) och mycket annat. Han ansågs förleda ungdomen genom sina vänsterradikala åsikter och vassa penna. Därför vågade han inte disputera i Uppsala med sin avhandling om smaksinnet, men med ett högsta betyg från Lund, så vågade inte Uppsala universitet förvägra honom en tjänst.

Som bäddat för en intensiv samhällsdebatt i flera decennier runt förra sekelskiftet med hygienismen som viktig nämnare. En lära som innefattade kroppen, själen, hemmet, rasen och samhället. En älskad och hatad mångsysslare.

 

Entréavgift 40 kr.

Bertil Karlmark: Hjalmar Öhrvall – fysiologen som inte lämnar någon oberörd