Historisk-filosofiska fakulteten

Sebastian Lundgren: ventilering av C-uppsats

  • Datum: 24 maj, kl. 10.15–12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1025
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

C- och M-seminariet i teoretisk filosofi

Sebastian Lundgren ventilerar C-uppsatsen "En skeptikers tro. Om hur den fiktiva karaktären Philo kan hjälpa oss i vår tolkning av David Hume."

Opponent: Hanna Kinnunen