Historisk-filosofiska fakulteten

Oda Tvedt - Framläggning av ett avhandlingskapitel

  • Datum: 24 maj, kl. 14.00–16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-K1023
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS dag och lokal!)

Oda Tvedt, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel