Historisk-filosofiska fakulteten

Simon Rosenquist: framläggning av två avhandlingskapitel

Högre seminariet i praktisk filosofi

Simon Rosenquist, Uppsala universitet, lägger fram två avhandlingskapitel