Historisk-filosofiska fakulteten

Stockholm June Workshop in Philosophy 2017

  • Datum: 09 juni, kl. 10.00–17.00
  • Plats: Se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Jonas Olson, Stockholms universitet, och Jens Johansson, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Jens Johansson
  • Konferens

Stockholm June Workshop in Philosophy 2017: Ontology and Ethics

Besök workshopens webbsida för mer information