Historisk-filosofiska fakulteten

Stockholm June Workshop in Philosophy 2017

  • Datum: 2017-06-09 kl 10:00 17:00
  • Plats: Se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Jonas Olson, Stockholms universitet, och Jens Johansson, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Jens Johansson
  • Konferens

Besök workshopens webbsida för mer information