Historisk-filosofiska fakulteten

Erik Jansson Boström: "Max Webers vetenskapsfilosofi"

  • Datum: 09 juni, kl. 14.00–16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Erik Jansson Boström, Uppsala universitet, Teoretisk filosofi: "Max Webers vetenskapsfilosofi"