Historisk-filosofiska fakulteten

Andrej Kristan: "Rules of Law. A Theory of Legal Discourse"

  • Datum: 01 juni, kl. 16.15–18.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Patricia Mindus
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Andrej Kristan, Faculty of Law, University of Girona: "Rules of Law. A Theory of Legal Discourse"