Historisk-filosofiska fakulteten

Christer Eld presenterar ur sitt avhandlingsarbete

  • Datum: 23 maj, kl. 15.15–17.00
  • Plats: Engelska parken 3-0015
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018 471 3420
  • Seminarium

doktorandseminarium