Historisk-filosofiska fakulteten

Christer Eld presenterar ur sitt avhandlingsarbete

  • Datum: 2017-05-23 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken 3-0015
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018 471 3420
  • Seminarium

doktorandseminarium